ทำเนียบบุคลากร

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1.
นางมณฑา รัตนอนันต์
จพ.สาธารณสุขอวุโส
2.
นางเจ๊ะมัยซัน   เต๊ะ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
3.
นางสาวอามีเน๊าะ บือโต
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
4.
นายอับดุลเลาะ มายซอ
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
5.
นายสูไฮมี         บือแน
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ
6.
นางสาวอามีนา  แสสุข
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ
7.
นางสาวฟาตีเมาะ กาลม
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
8.
นายอิลฮามี  โตะลู
จพ.ทันตสาธารณสุขไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ติดตาม ข่าวรายวัน

ติดตาม ข่าวสุขภาพดีวิถีอิสลาม