ผลงานเด่น

ปี 2554ได้ผ่านการประเมินการประเมินรับรองมาตรฐาน “สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน” “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” ระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขปี2552 ได้ร่วมสนับสนุนโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเอดส์ในชุมชนภาคใต้ ตำบลเขาตูม ระยะเวลา ตุลาคม 2546 – กันยายน 2552 กับศูนย์ประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย


ปี 2552 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยเครือข่ายสู่ชุมชน ประจำปี 2552 จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 15


ปี 2554 ได้รับรางวัลรองชมเชย ในโครงการแม่ลูกฟันดีที่โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ติดตาม ข่าวรายวัน

ติดตาม ข่าวสุขภาพดีวิถีอิสลาม